Charisma je s námi v Dračím doupěti už nějaký ten pátek, přesto jsme se rozhodli s její zdánlivě neotřesitelnou pozicí zatřást.

A co vy, jste spíše citliví, nebo spíše charismatičtí?

Cit pro charisma

Cit pro charisma

V Inteligentním bojovníkovi jsme si položili řečnickou otázku

Jenže, co je ta duševní zručnost?

a odpověděli jsme si, že jsou to Smysly. Ovšem museli jsme nejdříve Smyslům rozšířit mandát a ano, smrdělo to výjimkou.

Ovšem chvíli po zveřejnění Inteligentního bojovníka se ozval na RPG fóru Vito a poradil nám, že duševní zručnost

To jest charisma. Ono v pravidlech se vícekrát hovořilo o tom že síla=vůle, obratnost=intelienci a zručnost=charismatu. Jsou tři fyzické a tři duševní vlastnosti. A jsou si navzájem protikladné a jiné zase synerické.

Je to jedna z těch vět, u kterých bychom si přáli, aby to tak bylo (tedy pokud pod synerické myslel synergické), ale kvůli nějaké drobnosti to takhle nedokážeme přijmout.

Nějaká drobnost

Hledali jsme duchovní zručnost, tedy jakýsi cit pro vlastní jednání, pro vlastní možnosti, ale charisma známe jen jako působení na ostatní, jako ovlivňování tvorů okolo. Takže celá Vitova poznámka je výstřel do tmy? Zkusme si nejdřív porovnat ty ostatní dvojice:

Síla s Vůlí i Obratnost s Inteligencí jsou si podobné a skutečně v nich vidíme symetrii mezi tělem a duší, ale u Zručnosti a Charisma ne. Charisma možná obsahuje kousek citu, kterým jedinec dokáže rozpoznat pocity davu, vycítí náladu ostatních, ale nepotřebuje to, stačí mu, když bude působit sebevědomě, mluvit pevně a jednoduše a ostatní se časem podvolí jeho kouzlu osobnosti. Charisma není celá zručnost duše, je to jen její část.

Celá zručnost duše

Tak znova, co je ta duševní zručnost? Co je ta duchovní výbava, která umožňuje vnímat nejen okolí, ale i sebe, dovolí s citem a zlehka měnit své nálady i pocity ostatních? Že by to byl prostě Cit?

Přemýšleli jsme o citu jakožto základní vlastnosti jedince, jakožto té části tvora, která má v sobě i původní charisma a připadá nám, že je to ono

Zůstaly nám tři otázky. Jednu jsme už vyřknuli a to zda je skutečně cit nadřazený nad charisma. Druhá otázka je ohledně názvu, protože Cit je významově poněkud přetížený. A třetí otázka, tak nějak samozřejmá, ale nejtěžší na zodpovězení, je herní užitek Citu, protože teď se s ním moc nepočítalo a jakkoli je podobnější zručnosti, než původní charisma, tak jeho účel budeme muset teprve najít.

Cit nad Charisma

Podle pravidel nejvíce charisma využívá kněz a to k ovládnutí davu a pak theurg a to k přesvědčení sfér. K obému se sice citlivost hodí, ale nestačí to, je potřeba nejen vnímat (přijímat), ale také ovlivňovat (vyzařovat). Cítíme, že nahrazení Charisma právě Citem je dobrý směr, ale současná pravidla spoléhají právě na ten původní, až útočný význam, který Charisma má, a to na vliv na okolí.

Nedokážeme teď ze sebe vymáčknout dokonalý, neotřesitelný závěr, ale když už jsme u těch citů a pocitů, tak se svěříme, že nás svrbí prsty udělat z Charisma odvozenou vlastnost. Důvod je prostý, cit je základnější než charisma, cit je vlastnost, u které mnohdy stačí, že prostě je a funguje i v jakési pasivní, nenáročné formě. Stačí prostě nic nedělat a přijímat, stačí vnímat, a to jak okolí, tak i sám sebe. Charisma je vlastně použití citu, mnohdy vědomé, pro získání vlivu u jiných tvorů. Máme proto silný pocit, že charisma je spojení citu a inteligence, tedy že to je odvozená vlastnost.

Problém s charisma jakožto odvozenou vlastností je nasnadě, charisma se v pravidlech používá zhusta až houfně a byla by tak nejmocnější odvozenou vlastností v dějinách Dračího doupěte plus. Tak mocná, až si koleduje o to být základní vlastností. Ovšem tím se opět dostáváme k předchozímu odstavci - co je základního na něčem, co je složené z více částí? Holt čas přemýšlení není ještě u konce.

Přetížený význam

Slovo cit je krásně krátké, v mnohých kontextech výstižné, ale bohužel pro náš účel není všespásné. Například se často mluví o citu v prstech, citlivé kůži a v dalších souvislostech s tělesnou citlivostí a navíc i my jsme ve výše uvedených bodech sklouzli k citům namísto citu. Ovšem pokud posadíme City vedle Síly, Obratnosti a ostatních vlastností, tak City sednou jak pěst na oko, protože všechny ostatní vlastnosti jsou v jednotném čísle, což se o citech dá říct až tak po šesti pivech, takže nás to zas tlačí k Citu.
Proto zatím ponecháme název Cit, částečně pro jeho podobnější znění s ostatními vlastnostmi a částečně i kvůli síle názvu slavného literárního počinu Rozum a cit, který nám pro tenhle název ušlapal cestičku k tomu duševnímu významu.

Užitek citu

A je to tady, nejtěžší otázka ze všech, co s tím Citem. On totiž základ té otázky je skoro až šovinistický - úplně všechny základní vlastnosti se používají v boji, Síla na zranění a výdrž, Obratnost na útok a obranu, Zručnost na střelbu a úpravy útoku, Vůle na získání čarovné síly a vědomé odolávání negativním vlivům, Inteligence na mentální útok i čarování, původní Charisma opět na mentální útok, tentokrát theurga, a na zázraky všeho druhu u kněze. Když to zjednodušíme, tak každá ta vlastnost se dá přetavit v číslo, protože chlapi čísla milují. Ovšem Cit je doména spíše ženská, mnohobarevná a hlavně pro chlapa hůře představitelná, než původní Charisma.
Sotva hned teď najdeme ten hlavní účel Citu pro DrD+, ale alespoň zkusíme nastřelit první nápady.

Obecně je duševní cit vhodný pro rozpoznání pocitů, pro odhadnutí nálady, pro vycítění atmosféry. Cit se bude hodit při komunikaci s inteligentními bytostmi, se zvířaty, ale i při včasném zjištění, jak jsi na tom ty sám. Na mnoha místech, kde jsme dosud používali Smysly (jestli tomu obchodníkovi nevěříš, hoď si na Smysly, zda poznáš lež), nebo Charisma (hoď si na Charisma, zda dokážeš uklidnit splašeného koně), by se lépe vyjímal Cit. A vidíme užitek i při práci s tvojí vlastní únavou, kdy bys mohl díky Citu včas poznat, že už začíná plíživý vliv únavy a dokázal by sis cíleně ulevovat a tím nástup únavy zpomalit, nemluvě pak o různých duševních úletech, do kterých tě zejména procítěný projev kněze dokáže postrčit a u kterých bys díky Citu dokázal poznat dříve, než bude pozdě, že si s tebou kněz začíná dělat cochcárny.

U konkrétních povolání nás teď napadá, že

Nebezpečí je jasné a záludné zároveň - nepřehnat to, netlačit pravidla do Citu, když tam jiní mohou vidět užitečnější třeba právě Charisma, nebo Inteligenci. Popravdě už teď nám krapet vadí, že třeba Etiketa podsvětí dává bonus pouze k Charisma, více by nám tam sedl bonus ke všem duševním vlastnostem, což se snadno kritizuje, ale ještě jednodušší je spadnout do stejné situace s novým, dosud nevyzkoušeným Citem.

Závěrem

Charisma nám už delší dobu vybočovalo z ostatních základních vlastností svým úzkým zaměřením a Vito nám konečně pomohl udělat krok do neznáma, kde jsme našli cit, základní kámen charisma. Vyhráno ale ještě nemáme, protože přestože se charisma skládá z citu, tak to není jen jeho pasivní část, ale je to aktivní využití citu, prostě je to krapet něco jiného. Zatím nás k tomu napadlo, že Charisma bude odvozená vlastnost a bude se skládat z Citu a Inteligence, jelikož charisma je cílené, vědomé, chytré (až necitelné) použití citů.

A ještě prozradíme, že odvozené vlastnosti zřejmě čeká podobný osud jako počet akcí za kolo, kdy výsledné číslo bude shodné s menším z obou zúčastněných vlastností, tedy už žádný průměr. Ale o tom zas až příště.