Martinovi se nelíbilo, že zloděj přijde oslabením Úhybu o jeden ze způsobů, jak zůstat na živu, tak nám to řekl. Což je přesně to, co potřebujeme!

Na blogu jsme tak mohli rozšířit zamyšlení nad změnami Úhybu a nastínili jsme, že nám u jednotlivých povolání chybí středobod, kolem kterého se točí jejich schopnosti.

Úhyb

Moc Úhybu

Uhnout či neuhnout, toť otázka.

V poněkud nabobtnalém přemýšlení nad Bojem jsem Úhyb uzavřel slovy:

Všimni si, že obranu uhnutím, tedy bez použití zbraně či štítu, můžeš provést v našem návrhu kdykoli, dokonce i když už ti žádné body Boje nezbyly. Počítáme ji totiž do běžného pohybu na bojišti a necháváme tak možnost bránit se komukoli kdykoli.

Vydrželo to tak necelý měsíc, než přišla poznámka od Velkého fanouška:

Úhyb je neskutečně silný a někdo s trošku vyšší obratností se může svým nepřátelům vysmívat.

k čemuž přišel nápad:

  • zatím nás k tomu napadlo, že pro Úhyb se nebude házet kostkou, prostě se sečte Obratnost a Zbroj a to bude výsledné Obranné číslo
    • a pokud se bude někdo potřebovat chránit pořádně, no tak ať se snaží a obětuje na to akci (a nějaké ty body Boje)

takže co to vlastně je ten hod kostkou?

Hod kostkou

Hodit či nehodit, toť otázka.

V původních pravidlech je zmíněno, že se na akci dá připravit a hráč si pak může hodit kostkami dvakrát a vybrat ten lepší hod:

Pokud má postava na akci dostatek času, může se na ni plně připravit. Připravit se znamená soustředit se na akci aspoň tři kola před tím, než ji ve čtvrtém kole provede. Pokud se postava před akcí soustředí, může si hodit kostkami dvakrát a použít lepší výsledek. Není tedy možno dosáhnout vyššího výsledku než bez přípravy, ale snižuje se tím pravděpodobnost, že se akce nepovede.

V našem návrhu na Úhyb naopak kostkou nehážeme vůbec a nechceme za Úhyb ani žádné body Boje, čímž děláme z Úhybu automatickou činnost.

Takže co je v případě Úhybu ten hod kostkou? Je to snaha, vědomé zlepšování činnosti.

Aha, takže hod kostkou = snaha, vždycky?

No... to ne. Mnohdy při hře hážeme kostkou jenom proto, abychom zjistili, jaké bude dnes počasí, jestli se starosta dobře vyspal, kolik dukátů měl obchodník ve váčku a podobně... to nezní jako snaha, ale jako štěstí a smůla, jako náhoda. Takže?

Snaha versus náhoda

Když veverka skáče z větve na větev, tak se vědomě snaží, aby našla nejlepší cestu a nespadla. Ale když už padá, tak zapojí všechny instinkty, aby dopadla co možná nejlépe a pokud své řícení se na zem neovládne a nepřemění v řízený pád, tak má její život v rukou náhoda.

No dobře, ale v obou případech je to jeden a ten samý hod kostkou, takže koho zajímá, jestli je to snaha nebo jestli je to náhoda?

Zajímá nás to ve chvíli, když nad osudem nemá moc ani jedno z toho a nebo když má tu moc oboje najednou.

Ani jedno

Tohle jsme vlastně podvědomě provedli v našem návrhu na Úhyb, který jsme začlenili do "běžného pohybu na bojišti", kdy obránce pobíhá, uskakuje, sem tam zkříží protivníkovu zbraň svou vlastní zbraní, ale vždy podvědomě, automaticky, v rámci instinktů.
Jakmile se už obránce opravdu snaží se ubránit, tak už to není Úhyb ale Obrana.

Dokud je tedy Úhyb pouze instinktivní, samozřejmý a automatický, tak se ho netýká ani snaha a tím ani hod "na snahu" a ani náhoda a tím ani hod "na náhodu". Prostě se neháže.

Existuje Úhyb ještě?

Tak počkat, když na Úhyb vůbec neházím, tak ho vlastně vůbec nemusím řešit ne? To je to samé, jako když se vůbec nebráním...
...Ne, to není. Když se vůbec nebráním, tak mi zranění sníží pouze zbroj, ale když se bráním Úhybem, tak se mi pořád započítává Obranost, jen si neházím.

Takže Úhyb má stále smysl, i když ho neovlivňuje ani snaha, ani náhoda, ani se u něj neháže kostkami.

Oboje

No a co náhoda a snaha najednou? To se projevuje kdy?

Dlužno poznamenat na začátek, že náhoda hraje roli vždycky, i když se o něco vědomě snažíme, jen má menší vliv, než když jí necháme volný průběh. Ale tenhle mišmaš "hodně snahy a trochu náhody" pokryje jeden hod kostkami a budeme mu říkat prostě snaha, protože její vliv převažuje.

Fajn, ale kdy mají jak snaha, tak i náhoda tak velký vliv, že se háže kostkami za oba vlivy dohromady?
Pouze když se spojí dvě události dohromady, jedna náhodná a druhá vědomá.

Hmm, to ale hod na náhodu supluje vlastně velikost pasti, proti které si houbař a noční hlídač hází, ne?
Ne, velikost pasti si musí Pán jeskyně zvolit tak jako tak, hod na náhodu mu jenom pomáhá řešit proměnlivost světa, aniž by u toho musel příliš přemýšlet. A je samozřejmě na Pánovi jeskyně, jestli chce hod na štěstí a přičte ho hrdinovi k dobru, čímž vlastně sníží past, nebo na smůlu a... no vždyť víš.

Úhyb má smysl

Závěrem shrneme, že

Dodáváme, že pokud se někdo vůbec nebrání, tak má Obranu = -7 + Zbroj


Úprava 21. 9. 2018

A co chudák zloděj?

Na Facebooku se ozval Martin, že Úhyb v té původní, "mocné" podobně mu přijde naopak životně důležitý a to pro zloděje:

Já teda nevím, ale ten zloděj se IMHO musí dokázat uhýbat, protože s jeho MZ stačí, aby se do něj ostatní povolání jednou trefily. Vždyť on je takový "glass canon".

S tím souhlasíme, přesto chceme Úhyb omezit. Vysvětlíme blíže proč a nastíníme plány se Zlodějem a obecně i s dalšími povoláními.

Proč

Úhyb podle původních pravidel je silný u každého, nejenom u zloděje, pouze nám Velký fanoušek pomohl rozpomenout se na naše herní situace, kdy:

Větřili jsme, že s Úhybem je něco v nepořádku, ale nedokázali jsme se kvůli moci psaných pravidel navzájem rozhoupat k větší změně. K takové změně, která by všem bez rozdílu dala Úhyb jako poslední, zoufalou možnost obrany.

No dobře, a co chudák zloděj?

Potřebovali jsme vyřešit příliš silný Úhyb, který bral potřebu se opravdu bránit, tím ale dostal na frak zloděj, pro kterého je schopnost zůstat bez škrábnutí přirozenou součástí.

Než se ale pustíme do nějakých dalších návrhů, tak si zopakujeme, co u zlodějě už máme:

Není to špatné, zejména více možností díky vyššímu Boji je velká výhoda, ale většinou to jsou samé obecné schopnosti, které má každý

Zlodějovi tedy po oslabení Úhybu chybí schopnost zůstat nezraněn, nebo si alespoň zvýšit šance, že to tak bude.

Jak by toho mohl zloděj dosáhnout? A co to vlastně je být zloděj?

Být zloděj

Je to přežít podle vlastních pravidel - sbohem cizí zákony, světská morálko, obecná cti a běžné svědomí, zloděj má všechno vlastní.
Ale proč? Protože porušovat známá pravidla je výhoda a to sakra velká, hlavně když protivníci ani netuší, že proti nim stojí tvor, který se neštítí podvodů... totiž, chci říct nebojí se dělat věci jinak. A co teprve, když protivníci ani netuší, že se stali protivníky, ehm.

To co nám v pravidlech pro zloděje nyní chybí, to je způsob, jakým zloděj bude získávat výhody na úkor sebejistoty ostaních, ať už to budou klamné výpady, herectví (ikdyž Neškodný vzhled je dobrý základ), písek a jiné nepříjemnosti vržené do citlivých míst a podobné špinavé triky, které zvyšují šanci na přežití.
Ještě jsme o tom hluboce nepřemýšleli, zatím nás napadlo jen, že za různé finty bude zloděj "platit" Bojem a bude možné jich skládat více za sebou, čímž se sice bude zvyšovat riziko odhalení podvodu, ale když už se to povede, tak to bude pecka.

A to bude platit i na zlodějské schopnosti obrany a úniku, které nebudou automatické (což Únik v původních pravidlech je), a zloděj bude moci díky nim protancovat mezi nepřáteli.

A co ti ostatní chudáci?

Takže zloděj dostane možnost si pobíhat po bojišti, provádět neschválené operace ledvin a ostatní mu budou tleskat?

Pokud to zlodějovi dovolí, tak ať tleskají, ale obecně chceme snížit počet automatických činností (jakou je třeba hraničářova Ostražitost), a zvýšit možnosti a tím kombinace, ať už v boji či mimo něj, které budou moci hráči vědomě používat. Jen na to potřebujeme bytelný základ, abychom nezaváděli pro každé povolání jiné zdroje. Pro boj máme body Boje, uvidíme, co nám vykrystalizuje pro činnosti mimo boj.

Závěrem k chudákům

Zloděj bude dočasně "křehčí", protože až do přidání nových schopností mu omezený Úhyb vezme nejjednodušší způsob obrany. Stejným způsobem jsou ale omezena všechna povolání a my to tak teď necháme.

Do budoucna se zaměříme na hlavní znaky jednotlivých povolání, aby každé z nich nabízelo "ty správné schopnosti", což u zloděje znamená maximální vytěžení příležitostí k záškodnickým akcím a zvýšené šance na únik před čímkoli, čemu se dá uhnout.

Konec úpravy z 21. 9. 2018