V PPH zopakováno, že význačný smysl je nepoužitelný při automatickém a zběžném hledání

Všechny změny se týkají PPH verze 1.0, edice B

Scházela poznámka o nepoužitelném význačném smyslu při zběžném hledání u Smyslů

V kapitole Hledání od strany 134 s v části Zvláštní případy - Zběžné hledání
je uvedeno

Při zběžném hledání postava nikdy nepoužije bonus za zlepšený smysl

O něco dále v části Zvláštní případy - Smysly se uvádí

Při automatickém prohledávání navíc není možné mimořádný smysl vůbec použít

ale chybí tu zopakování informace, že při zběžném hledání se význačný smysl také nedá použít.

Jelikož Opakování je matka moudrosti a také pro menší roztříštěnost informací jsem do části Smysly přidal poznámku o nepoužitelném význačném smyslu při zběžném hledání.

Při automatickém prohledávání (a zběžném hledání) navíc není možné mimořádný smysl vůbec použít