V PPH ujasněny některé vzorce, ve kterých chyběla zmínka o Atletice

V PPH, Pravidlech pro hráče jsem našel několik nesrovnalostí a chybějících údajů, které jsem v průběhu opravil:

Všechny změny se týkají PPH verze 1.0, edice B

V některých vzorcích chybí vliv Atletiky

V PPH na straně 112 vpravo v kapitole Pohybová rychlost je vzorec pro její výpočet

Pohybová rychlost = Rch/2 + bonus podle druhu pohybu

ovšem Pohybovou rychlost ovlivňuje také Atletika, pokud se pohybuješ Během nebo Sprintem,
jak je uvedeno u Atletiky na straně 145 a po vzoru Maximálního nákladu

Maximální náklad = Sil + 21 [+ Atletika]

by vzorec měl upozorňovat na bonus z atletiky.

Vzorec pro Pohybovou rychlost jsem tedy rozšířil

Pohybová rychlost = Rch/2 + bonus podle druhu pohybu [+ Atletika při běhu a sprintu]


Podobné je to s Délkou (výškou) skoku ze strany 119 v pravém sloupci, ke které se opět přičítá Atletika a opět to není
ve vzorci uvedeno

Délka (výška) skoku = Rch/2 + bonus + 1k6

Atletiku jsem do vzorce proto přidal

Délka (výška) skoku = Rch/2 + bonus + 1k6 [+ Atletika]


A nakonec chybí zmínka o Atletice u výpočtu zranění z pádu či skoku na straně 119 vpravo

Body zranění = τ(Síla zranění) − τ(Obr)

kde se Atletika přičítá k Obratnosti pro snížení výsledného zranění.

I tady jsem atletiku přidal

Body zranění = τ(Síla zranění) − τ(Obr [+ Atletika])


Další drobné opravy jsem přidal 20. 11. 2017 >>